UNM - skupina fakultet

SKupni nastop skupine fakultet je bil podprt z izvedbo oglasov, radio promocije, tiskovin na sejmu, vabil, kot tudi s samim nastopnim prostorom.