FIŠ Novo mesto

Fakulteta ima svojo identiteto, hkrati pa je prepoznavna v skupini s katerimi se pojavlja v javnosti.