KOMPAS, ob 60 obletnici podjetja

Oblikovanje in izvedba: Vabila, materiali za razstavo, razstava, pomoč pri dogodku