Restavracija PIAP

Oprema vozila, skladno s CGP naročnika.