www.varuhverihgehrane.si

Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano je pomemben element v verigi preskrbe od kmeta - oziroma proizvajalca hrane do potrošnika kot porabnika teh dobrin.