CityPark Ljubljana

Od vsebine, oblikovanja, priprave za tisk, pa do nadzora nad tiskom.