GZDBK - GLASILO USPEH

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine; redno glasilo zbornice. Pripravljeno kot brošura, aktualne novice in prosket s predstavitvijo zbornice.